Grąžinimo taisyklės

1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su jurosbjaurybes.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

1.1. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

1.2. alkoholinių gėrimų įsigijimo;

1.3. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;

1.4. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;

1.5. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

1.6. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

2. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3. Prekės, kurios turi gamybos ydą (pvz. vyne esanti kamščio yda), gali būti grąžinamos, tačiau su sąlyga, kad Pirkėjas tokią prekę grąžins Pardavėjui per 3 darbo dienas. Pardavėjui pripažinus, kad prekė turi gamybos ydą, prekė gali būti pakeista į tokią pat arba analogišką prekę.